Partnerzy Technikum Lotniczego ZDZ

W celu zapewnienia najwyżśzych standardów kstałcenia zawodowego w Naszej Szkole, Technikum Lotnicze ZDZ w Katowicach zawarło szereg umów o współpracy z czołowymi firmami na śląsku.

Partnerami Naszej Szkoł są między innymi:

- Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze w Katowicach

- Aeroclub Śląski

- LS Technics Sp. z o.o

- Politechnika Śląska

W powyższych firmach uczniowie odbywają zajęcia praktyki, praktyki zawodowe, mają możliwość odbywania płatnych staży wakacyjnych i absolwenckich oraz uczestniczą w ciekawych zajęciach i wykładach branżowych (Politechnika Śląska).